5. marca 2017

Montáž klimatizačného zariadenia

Klima-system zabezpečuje montáž na všetky klimatizačné a chladiace zariadenia prostredníctvom našich  pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami .  Naším cieľom je maximálna spokojnosť zákazníka.

 • montáž klimatizácií realizujú naši technici s oprávnením a profesionálnym prístupom ku každej zákazke.
 • od zadania Vášho dopytu, následnej obhliadky až po koncovú realizáciu montáže a spustenia Vašej klimatizačnej jednotky do prevádzky, prikladáme dôraz na dobre odvedenú prácu v  najkratšom termíne.
 • pre zabezpečenie kvalitných služieb, pred každou montážou realizujeme bezplatnú obhliadku u zákazníka.

Štandardná montáž klimatizácie.

Štandardná montáž klimatizácie zahŕňa montáž jednotky v štandardných podmienkach  a v dĺžke trasy do 3m.

Štandardná montáž klimatizácie v cene 170 € zahŕňa:

 • 1x prievrt steny tehla,itong, betón  Ak bude hrúbka betónu viac ako 25 cm, cena montáže sa navýši o 20,00 €
 • základná konzola na uchytenie vonkajšej jednotky,
 • montáž vnútornej jednotky,montáž vonkajšej jednotky
 • montáž Cu rozvodov chladu do 3m.
 • odvod kondenzátu kondenzačnou hadicou alebo PVC rúrou (tzv. pevný kondenz) samospádom z vonkajšej jednotky do 3 metrov,
 • vytvorenie elektrického napájania silovým káblom 3 x 2,5 CYKY do 5 metrov,
 • komunikačný kábel 4 alebo 5 x 1,5 CYKY medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou,
 • sprevádzkovanie klimatizácie,
 • zaškolenie podľa návodu na obsluhu,
 • záverečný protokol o montáži.

Rozvody chladu – spájajú vonkajšiu a vnútornú klimatizačnú jednotku. Dĺžka vedenia rozvodov chladu sa určí na obhliadke. K základnej cene za štandardnú montáž klimatizácie sa pripočítavajú rozvody chladu, ktorých dĺžka je individuálna. Cena za meter rozvodov chladu je 18 €.

Montáž rozvodov chladu zahŕňa:

 • prepojovacie izolované medené potrubie 1/4″, 3/8″, 1/2″
 • estetické krycie lišty pre vedenie prepojovacieho potrubia,

Neštandardné a špecifické podmienky montáže budú docenené zvlášť (zasekanie trasy do steny, iný typ konzoly, použitie vysokozdvižnej plošiny a iné).

Výsledná cena montáže sa môže zmeniť s ohľadom na reálny stav (materiál a práce navyše).