21. júna 2017

Servis

Aby vaša klimatizačná jednotka pracovala bez najmenších porúch a v sezóne spĺňala všetky vaše očakávania je potrebný pravidelný servis vykonaný našimi pracovníkmi.  Pravidelným servisom Vašej klimatizačnej jednotky predchádzate nielen  poruchovým stavom zariadenia,ale taktiež prispievate k správnemu a úspornému chodu klimatizácie a  predlžujete  jej životnosť. 

V neposlednom rade je dôležité pri servise i správne prevedené čistenie  vzduchových filtrov,ventilátorov a ostatných komponentov vnútornej a vonkajšej jednotky príslušným dezinfekčným a čistiacim prostriedkom.Celkovou profilaktikou zamedzujete vzniku plesni,baktérií a vzniku rôznych alergií a prispievate k zdravému a a osviežujúcemu prostrediu vášho domova.

Servis klimatizačnej jednotky v cene 34€  zahŕňa:

  •  kontrola vnútornej a vonkajšej jednotky klimatizácie počas prevádzky,meranie hodnôt tlakov v zariadení
  • čistenie a dezinfekcia vnútornej jednotky klimatizácie
  • vyčistenie vzduchových filtrov a kondenzu
  • vyčistenie výparníka klimatizačnej jednotky
  • vyčistenie kondenzátora vonkajšej jednotky, v prípade potreby tlakové prečistenie zrážnika Wap
  • premeranie tlaku v jednotlivých častiach chladiaceho okruhu
  • kontrola   utahovacich momentov chladiaceho okruhu
  • kontrola činnosti ventilátora a elektroinštalacie
  • kontrola odtoku kondenzu a vyčistenie
  • funkčná skúška klimatizačného zariadenia